llibres de text 20-21 xarxa_llibres

INFORMACIÓ INICI DE CURS 2020-2021

La situació generada per la crisi sànitaria derivada de la COVID-19 fa necessari establir una organització extraordinària dels grups per tal de complir amb la normativa de prevenció, higiene i promoció de la salut en els centres educatius.

Durant el curs 20-21, l’alumnat de 1rESO, 3PMAR i PR4 assistirà presencialment al centre tots els dies. La resta de grups d’ESO, Batxillerat i FPB assistirà en dies alterns.

Per a realitzar l’acollida de l’alumnat de manera escalonada hem establert 2 dies diferents:

Primer dia d’acollida - Dilluns 7 de setembre

Segon dia d’acollida - Dimarts 8 de setembre

  • Alumnat de 1rESO A,B,C,D,E,F

  • Alumnat de 1FPB i 3PMAR

  • La resta d’alumnat de 2ESO, 3ESO, 4ESO, 1BATXILLERAT i 2BATXILLERAT, vindrà només la primera meitat del grup (estaran marcats de color blau en les llistes de grup).

Horari de 10:00h a 12:00h

  • Alumnat de 1rESO G,H,I,J,K

  • Alumnat de 2FPB i PR4

  • La resta d’alumnat de 2ESO, 3ESO, 4ESO, 1BATXILLERAT i 2BATXILLERAT, vindrà només la segona meitat del grup (estaran marcats de color groc en les llistes de grup).

Horari de 10:00h a 12:00h

Les llistes de l’alumnat assignat a cada grup les publicarem a la web el dia 4 de setembre.

BON ESTIU!!!!


 

MATRÍCULA FPB1

Termini de matrícula: Del 22 al 24 de juliol. Emplenar documentació i entregar-la presencialment a secretaria.

Teniu les instruccions de la matrícula en aquest pdf: INSTRUCCIÓNS DE MATRICULA 1r FPB


DOCUMENTACIÓ A EMPLENAR:

Només per a l'alumnat que necessite transport escolar:

Llegiu el document amb informació rellevant del transport i consulteu el plànol de rutes i parades abans d'emplenar els tres documents del transport:

Informació rellevant del transport

Plànol de rutes

VOLUNTARI:

 

MATRÍCULA 1r BAT

Termini de matrícula: Del 27 al 31 de juliol.

Dies d'entrega de la matrícula: Batxillerat d’Arts el 27, el de Ciències el 28 i el d’ Humanístic i CCSS el 29 de juliol)

Emplenar la documentació i entregar-la presencialment a secretaria.

Teniu les instruccions de la matrícula en aquest pdf: INSTRUCCIÓNS DE MATRICULA 1r BAT


DOCUMENTACIÓ A EMPLENAR:

Només per a l'alumnat que necessite transport escolar:

Llegiu el document amb informació rellevant del transport i consulteu el plànol de rutes i parades abans d'emplenar els tres documents del transport:

Informació rellevant del transport

Plànol de rutes

VOLUNTARI:

 

En el segǘent enllaç teniu la relació PROVISIONAL d'alumnat admés en ESO i 1r Batxillerat.


ADMESOS

ALUMNAT ADMÉS 1 ESO

ALUMNAT ADMÉS 2 ESO

ALUMNAT ADMÉS 4 ESO

ALUMNAT ADMÉS 1 BATX. ARTS

ALUMNAT ADMÉS 1 BATX. CIÈNCIES

ALUMNAT ADMÉS 1 BATX. HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

 

INFORMÀTICA D'OFICINA

En els següents enllaços trobaràs el llistat d'admesos, no admesos o admesos en altre centre de FPB1 i FPB2.

 

LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS 1FPB

LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS 2FPB

LLISTAT PROVISIONAL NO ADMESOS 1FPB O ADMESOS EN ALTRE CENTRE